Contact

 

  

Address

 :

 

 

 

Shahid Beheshti University,

Cellulose and Paper Technology Department,

Zirab Science and Technology Park,
Zirab, Savadkoh, Mazandaran, Iran

 

Tel.

 :

 

 

 

+98 (124)5351091

Fax.

 :

 

 

 

  +98 (124)5355003

E-mail

 :

 

 

 

Lignocellulose@mail.sbu.ac.ir

O_Ramezani@sbu.ac.ir

Ligno.journal@gmail.com